Esteu aquí

Coronavirus (COVID-19): L'Oficina Municipal d'Habitatge gestionarà les ajudes al pagament del lloguer anunciades pel Govern

01/04/2020 - Coronavirus

ADSA, l’empresa municipal d’habitatge públic de Sant Joan Despí, a través de l'Oficina Municipal de l'Habitatge, gestionarà les ajudes establertes pel Govern Central i destinades a les persones que pateixen una reducció dels seus ingressos com a conseqüència de la crisi del coronavirus COVID-19. ADSA aplicarà les mesures en matèria d’arrendaments contemplades al decret llei aprovat ahir, 31 de març.

Podran sol·licitar aquestes ajudes els arrendataris dels habitatges d’ADSA, de la Borsa Local d'Habitatge o del mercat lliure, que compleixin els requisits que s’enumeren al decret llei:

Requisits que han complir els arrendataris i la unitat familiar:

• Arrendatari en situació d’atur, afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) o qualsevol altra situació laboral que hagi alterat substancialment els seus ingressos.

• Els ingressos nets màxims de la unitat familiar no han de superar 3 vegades l'indicador públic de renda IPREM (consultar excepcions: discapacitat, fills, família monoparental o majors de 65 anys).

• La renda arrendatícia més les despeses dels subministres bàsics ha de resultar igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Les persones en aquesta situació poden posar-se en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Joan Despí per tal de gestionar la seva sol·licitud d’ajuda per al pagament del lloguer.

Atenció telefònica i telemàtica de l’Oficina Local d’Habitatge:
Telèfon: 93 477 03 11 • Correu electrònic: olhsantjoandespi@ad-sa.com
Mentre duri la crisi sanitària, l’atenció a les persones usuàries únicament es fa mitjançant  telèfon o correu electrònic