Esteu aquí

Les conseqüències derivades de l’estat d’alarma centren les consultes a l’OMIC

04/05/2020 - Coronavirus

Des de l’inici de l’estat d’alarma, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Sant Joan Despí ha atès 21 persones per consultes o reclamacions en matèria de consum. La gran majoria han estat sol·licituds d’informació per resoldre dubtes sobre els seus drets bàsics, relacionats amb diferents sectors, i un terç de les peticions s’han tramitat com a reclamació. En aquests casos, l’OMIC ha iniciat un procés de mediació per intentar arribar a una solució amistosa amb l’empresa reclamada.

Del total de consultes/reclamacions que han arribat a l’OMIC, un 57% tenen relació amb diferents situacions derivades de l’estat d’alarma per la COVID-19. Es tracta de consultes que corresponen a diferents sectors, per cancel·lacions de vols, per compres a distància, activitats de lleure, espectacles, agències de viatge i centres educatius privats, per sol·licituds de devolució de quotes per serveis que s’han deixat de prestar. A banda, cal afegir les consultes més habituals, com són les relacionades amb el sector de la telefonia, i també d’altres per temes d’habitatge.

A l’hora de reclamar, des de l'OMIC es recomana que malgrat tenir dret a recuperar els diners per serveis no prestats, cal tenir en compte la situació actual que afecta també la liquiditat de moltes empreses, proposant solucions alternatives raonables, com ara la prestació del servei amb posterioritat, vals per l'import del servei no prestat, o bé l'oferiment de descomptes futurs, en lloc de la devolució dels diners.

En cas que no es respectin els drets del consumidor, s'ha de reclamar a l'empresa amb la qual s'ha contractat el servei, sempre de manera que en quedi constància (full oficial de reclamacions, bústia de reclamacions en línia de l'empresa, correu electrònic...).

Si en el termini d'un mes l’empresa no respon o no s'arriba a un acord, es pot presentar una reclamació a l’OMIC, des d’on es tramitarà mitjançant el mecanisme de mediació, que és un sistema gratuït i voluntari per a ambdues parts. Si cap dels opcions anteriors no dóna un resultat satisfactori, el consumidor haurà de recórrer a la via judicial.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Sant Joan Despí continua activa i ofereix el seu servei de manera on line. El canal de comunicació per a consultes i reclamacions relacionades amb el consum és el correu electrònic omic@sjdespi.net.