Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió extraordinària del 16 de setembre de 2021

16/09/2021 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí va celebrar sessió extraordinària el dijous 16 de setembre de 2021. Els grups municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Podemos, Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Territori, Espai Públic, Medi Ambient i Hisenda, el Ple va aprovar el dictamen d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 2022, amb els vots a favor de Podemos, SJDEnComú i PSC, l'abstenció de JxSJD i Cs i el vot en contra d'ERC, i el dictamen de ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 20210001002361, relativa al Recurs especial en matèria de contractació presentat per Multiserveis Ndavant, SL contra l'acord de Ple municipal d'adjudicació del contracte del Servei de neteja i desinfecció dels interiors dels edificis i de les dependències municipals, amb el suport de tots els grups municipals.