Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 25/2/2021 20:00h - divendres 26/2/2021 19:55h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica


PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2021.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen de declaració com d’interès especial o d’utilitat municipal de les obres a realitzar per CREU ROJA ESPAÑOLA a l’edifici situat al Carrer Samontà, 31.
4. Dictamen d'aprovació de les Bases reguladores del sorteig de la Campanya de Dinamització Comarcal “100x100 Restauració Local” – Programa Reiniciem Sant Joan Despí.
5. Dictamen d’aprovació formalització conveni de delegació de l’Ajuntament de Sant Joan Despí de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

6. Dictamen d’aprovació del Pla d’actuació municipal (PAM) 2020-2023.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
7. Dictamen d’aprovació inicial de l’establiment del servei públic d’activitats de lleure i esbarjo del casal d’estiu i altres casals  i  el reglament del servei.
8. Dictamen d’adhesió al manifest del dia 8 de març :Dia Internacional de les Dones.

PART DE CONTROL

9. MOCIONS

9.1 Moció presentada pels grups municipals de ERC – AM i JUNTS x SJD de Suport a l’Amnistia.
9.2 Moció presentada pel grup municipal Sant Joan Despí En Comú sobre la Reforma del codi penal dels delictes de sedició i rebel·lió.
9.3 Moció presentada pel grup municipal de Junts per Sant Joan Despí per refermar el compromís del mon local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
9.4 Moció presentada pels grups municipals Sant Joan Despí En Comú i Podemos  Sant Joan Despí per demanar l’indult de Pablo Hasél, per defensar la llibertat d’expressió i rebutjar qualsevol expressió de violència.

10. Precs i preguntes.