Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 28/1/2021 20:00h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 17 de desembre de 2020.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació definitiva del pressupost general, plantilla de personal i Relació de Llocs de Treball de 2021.
4. Dictamen  per aprovar l’addenda del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2021, relatiu a l’oficina d’habitatge.

5. Dictamen d'aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2021.

6. Dictamen d'aprovació inicial Ordenança municipal relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a Sant Joan Despí amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

7. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’annex 2OF 19/2021 taxa d’ocupació terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

8. Dictamen d’aprovació de les Bases reguladores per a la sol•licitud i atorgament de subvencions per fomentar activitats en el sector comercial i de serveis i de suport a les empreses per a la contractació de persones desocupades del municipi fomentant la presència de la dona a l’àmbit de l’emprenedoria i la implementació de plans d’igualtat per a l’any 2021.

9. Dictamen d'adjudicació del contracte d’alienació de la participació indivisa municipal del 18,492% de la finca P4A situada al sector Suris-Fontsanta-ITV, del polígon d'actuació P5-Barcelona a Sant Joan Despí

 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

10. Dictamen de declaració de la xifra de població oficial de Sant Joan Despí a data 1 de gener de 2020.
11. Dictamen d’aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’any 2021.


Propostes a RATIFICAR la seva inclusió a l’ordre del dia (article 83.2  ROF)
12. Proposta d’aprovació de declaració institucional sobre la decisió del Servei d’Ocupació de Catalunya de priorització pressupostària respecte la convocatòria, per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves


PART DE CONTROL

13.MOCIONS

13.1 Moció presentada pels grups municipals de Podemos Sant Joan Despí i Sant Joan Despí en Comú sobre el control dels preus del lloguer.
13.2. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per que s’adoptin totes les mesures necessàries per reduir la enorme pujada el preu de la llum.
13.3. Moció presentada pel grup municipal de Sant Joan Despí En Comú en relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum.
13.4. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana per reclamar mesures de prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent.

14. Precs i preguntes.

 

L'agenda, al dia

abril 2021

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30