Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 16/12/2019 18:00h - dimarts 17/12/2019 17:55h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta d’aprovació de l'expedient i la convocatòria per a l’adjudicació del subministrament, en règim d’arrendament financer amb opció de compra, de màquines fitness per a la sala de fitness del poliesportiu Salvador Gimeno, a Sant Joan Despí.
  • Proposta d’aprovació provisional de l’adhesió als preus públics aprovats per l’AMB per aplicar a la xarxa de deixalleries metropolitanes.