Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 4/11/2019 18:00h - dimarts 5/11/2019 17:55h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)
 

  1. Proposta d’aprovació de la petició presentada per CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, SL, d’ampliació del termini previst en el PCAP per a la formalització de la transmissió de la parcel·la 5A de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, expedient CO2018036PATR.
  2. Proposta d’aprovació de la petició presentada per CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, SL, d’ampliació del termini previst en el PCAP per a la formalització de la transmissió de la parcel·la 5B3 de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, expedient CO2018037PATR