Esteu aquí

Baixes del Padró d'Habitants de ciutadans estrangers per trasllat fora d'Espanya

Descripció

Es considera que són aquelles baixes com a conseqüència de la marxa fora d'Espanya de ciutadans amb nacionalitat estrangera havent, per tant, de comunicar el seu trasllat al Padró d'Habitants del municipi.

 

Tramitació

S'haurà de sol·licitar per escrit amb registre d'entrada (instància genèrica), indicant país de destí, nacionalitat de la persona interessada i aportant document d'identificació (passaport, targeta de resident o carnet d'identitat de ciutadans europeus).

L'Ajuntament comprovarà les dades i realitzarà el tràmit de baixa per residència amb la presència obligatòria de la persona interessada.

 

Documentació

Formulari de sol·licitud o instància genèrica.