Esteu aquí

Altes al Padró Municipal d’Habitants per canvi de municipi

Descripció

El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten les dades dels veïns/es. És la prova de residència en un municipi on es té el domicili habitual.

Es considera alta en el Padró d'Habitants o alta per immigració:

 • La primera vegada que es realitza inscripció procedent des d'un altre municipi.
 • En els casos de trasllat d'un ciutadà espanyol des de l'estranger al nostre municipi o d'un estranger procedent d'un altre país.

Nota: fer un canvi de domicili o una alta nova al padró municipal d’habitants no implica el canvi de domicili fiscal ni de la seva adreça a les bases de dades d’altres organismes públics.

Documentació

Cal aportar contracte de lloguer o l'escriptura en propietat (o còpia simple) a nom d'una de les persones interessades:

Si el contracte o escriptura estan a nom d’una altra persona (no interessada a empadronar-se)

 • Formulari autorització (1) (emplenar, imprimir i signar ) signat per aquesta persona.
 • Original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència).
 • Escriptura o contracte.

Si al domicili ja consta una persona empadronada (independentment del vincle)

 • Formulari autorització (2) (emplenar, imprimir i signar) signat per aquesta persona.
 • Original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència).
 • Original o fotocòpia del DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència) dels interessats majors d’edat.
 • Formulari alta padró (3) (omplir i signar) pels interessats majors d’edat.
 • Original o fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya en cas d’habitatges de nova construcció.

En el cas de menors d’edat

 • Original o fotocòpia del llibre de família.
 • Sentència judicial de la custòdia dels menors, en situacions de separació/divorci.
 • En absència de sentència, complimentar i signar el formulari (número 4 o 5)  adjuntant còpia dels DNI dels progenitors.

Tramitació

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

L'agenda, al dia

Setembre 2021

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30