Esteu aquí

Subvencions i convenis 2020El teixit associatiu local desenvolupa una tasca molt important a la dinàmica social, cultural, educativa i de temps de lleure a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per fomentar el treball conjunt amb la ciutadania organitzada i la formalització de convenis de compromís mutu per al desenvolupament de serveis i activitats en benefici de la col·lectivitat del municipi.

Per aquest motiu, la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2019 va aprovar les BASES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I MEDI AMBIENT 2020.

En aquestes bases s’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com la promoció associativa, l’esport, l’educació, infància i família, l’acció social, la igualtat, el medi ambient, la joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat, així com el termini de presentació de sol·licituds, justificació econòmica i memòria d’activitats.

NOTA: En el cas que la vostra entitat tingui un nou compte bancari, heu d’entregar, com a annex, una sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’ajuntament a creditors particular. Us la podeu descarregar aquí.

Per a més informació us podeu descarregar també els Criteris Explicatius justificació 2020.

Important!! per poder guardar els models s’han de descarregar primer al vostre ordinador.
 

ÀMBIT PROMOCIÓ ASSOCIATIVA


Convenis anuals i/o subvencions puntuals (associacionisme veïnal, cultura popular i tradicional, creació artística i manifestacions culturals singulars, comunicació i ús de les TIC, educació en el lleure – esplai)  Annex 1.1Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2019


Subvenció colònies i campaments. Annex 1.2Sol·licitud i justificació

 • Termini sol·licitud i justificació: 15 d’octubre de 2020

Projecte casals d’estiu. Annex 1.3 | Sol·licitud (una per cada període) + Projecte específic (s’ha d’entregar un projecte per a cada tipologia de casal que realitzeu)  Justificació econòmica de Casals d’estiu | Llistat de participants (s’ha d’omplir aquest formulari per a cada modalitat de casal / barri i torn). Dintre del formulari heu de classificar els infants en NO beneficiaris de subvenció per descompte (pàg. de l’1 a la 10) i els beneficiaris de subvenció per descomptes (pàg. de l’11 a la 20). Memòria del projecte subvencionat de Casals d’Estiu

 • Termini sol·licitud: 28 de febrer de 2020
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020

Subvenció comparsa rua Carnaval. Annex 1.4 Sol·licitud i justificació

 • Termini sol·licitud i justificació: 31 de març de 2020

ESPORTS


Projecte anual de funcionament de l’entitatAnnex 2.1Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud:  31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020

Promoció de la pràctica esportiva en edat escolar. Annex 2.2 | Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020


EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA


Projectes educatius dels centres. Annex 3Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica i memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de febrer de 2020
 • Termini justificació econòmica i memòria: 6 de novembre de 2020


ACCIÓ SOCIAL


Convenis anuals i/o subvencions puntuals (Serveis Socials, Discapacitat intel·lectual). Annex 4 | Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020


MEDI AMBIENT


Convenis anuals. Annex 5Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020


JOVENTUT

▶ Convenis anuals. (Festes tradicionals catalanes, Dinamització juvenil) Annex 6Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020


COOPERACIÓ

Projectes cooperació internacional. Annex 7.1Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 22 de gener de 2020
 • Termini justificació econòmica: 30 de novembre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020

Programes de solidaritat. Annex 7.2 | Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 20 de juliol de 2020
 • Termini justificació econòmica: 30 de novembre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020


GENT GRAN

▶ Convenis anuals. Annex 8Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020


SANITAT

Convenis anuals. Annex 9 Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020


IGUALTAT


▶ Convenis anuals. Annex 10Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2019
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2020
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2020

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (Camí del Mig, 9, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimecres de 16.30 a 19 h) dins dels terminis establerts.

Recordeu que segons consta a les bases, les entitats sol·licitants hauran de tenir justificades les subvencions anteriorment concedides, tant la justificació econòmica com la memòria d’activitats, el termini de les quals ja hagi finalitzat.