Esteu aquí

Del 13 al 31 de maig, presentació de sol·licituds per optar a habitatges de lloguer de promoció municipal

L'empresa municipal ADSA de Sant Joan Despí posa en marxa un nou sistema per a l'adjudicació dels habitatges de lloguer de promoció municipal que, en un futur, quedin disponibles. Del 13 al 31 de maig, les persones interessades en accedir a un habitatge de lloguer han de presentar una sol·licitud per formar part de la llista que servirà per a l'adjudicació dels pisos que vagin quedant lliures.

La llista de reserva estarà formada per totes les persones que presentin la sol·licitud i que compleixin els requisits que estableixen les bases. Mitjançant un sorteig públic es determinarà l'ordre d'adjudicació en cas que un pis de lloguer de promoció municipal quedi lliure. La vigència de la llista de reserva serà de dos anys des de la data del sorteig.

Aquest procediment servirà per a l'adjudicació dels habitatges de lloguer amb protecció oficial de les promocions següents (en cas que algun dels pisos quedi disponible):

  • Promoció d'avinguda de la Generalitat número 20 (formada per 44 habitatges)
  • Promoció de la rambla de Josep Maria Jujol número 1-3 (formada per 45 habitatges)
  • Promoció de l'avinguda de la Generalitat número 2A (formada per 48 habitatges)

El preu del lloguer serà el que resulti en el moment de l'adjudicació a partir del mòdul que fixa la Generalitat de Catalunya. 

Les sol·licituds per formar part d'aquesta llista de reserva s'han de presentar del 13 al 31 de maig a l'Oficina Local d'Habitatge (av. Barcelona, 83) o mitjançant instància genèrica a la seu electrònica d'ADSA.

Els requisits establerts a les bases s'hauran de complir tant per accedir a la llista de reserva com en cas d'adjudicació d'un pis. L'habitatge s'ha de destinar a domicili habitual i permanent. 

Consulteu tota la informació a sjdespi.cat/habitatge-public